Hợp tác Việt – Nhật đẩy mạnh kinh doanh ngành nước

Tại Hội thảo, nhiều công nghệ nhà máy nước tiên tiến của các công ty Nhật Bản như: “Điều khiển châm hóa chất tự động sử dụng hệ thống SCADA” và “Phát hiện giám sát rò rỉ nước sử dụng thiết bị L-sign” đã được trình bày và giới thiệu rộng rãi đến các công ty cấp nước Việt Nam.

hop-tac-viet-nhat-day-manh-kinh-doanh-nganh-nuoc

Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam cho biết, ngày 30/8, Công ty TNHH NN MTV Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO) và Cục Cấp nước Thành phố Yokohama đã tổ chức Hội thảo liên quan đến Dự án “Cung cấp nước an toàn tại Việt Nam thông qua chương trình đào tạo kỹ thuật của Công ty tư nhân Yokohama” tại Thừa Thiên Huế.

Dự án có tổng mức viện trợ hơn 12 tỷ đồng từ Chính phủ Nhật Bản, thời gian thực hiện từ năm 2014 – 2016. Dự án do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư, Công ty HueWACO là đơn vị thực hiện.

Dự án nhằm mục tiêu đẩy mạnh mạng lưới kinh doanh ngành nước giữa các đối tác Nhật Bản và Việt Nam thông qua hoạt động khảo sát và giới thiệu các sáng kiến công nghệ ngành nước thực tiễn của Hiệp hội Doanh nghiệp ngành nước Yokohama và Cục Cấp nước Thành phố Yokohama.

Tại Hội thảo, nhiều công nghệ nhà máy nước tiên tiến của các công ty Nhật Bản như: “Điều khiển châm hóa chất tự động sử dụng hệ thống SCADA” và “Phát hiện giám sát rò rỉ nước sử dụng thiết bị L-sign” đã được trình bày và giới thiệu rộng rãi đến các công ty cấp nước Việt Nam.