Tag: nguồn nước

Lãng phí nguồn nước sạch

Trong khi tỉ lệ nước thất thoát còn cao (khoảng 38%), nếu cứ để tình trạng ngành nước đầu tư đường ống, người dân sử dụng không hiệu quả sẽ gây lãng phí lớn. Ngoài ra, việc sử dụng tràn