Tag: ô nhiễm môi trường

Mỗi ngày thành phố sử dụng khoảng 2,8 triệu m3 nước

Trong cuộc họp về khắc phục ô nhiễm môi trường sáng 14/9, để nâng cao trách nhiệm từng ngành về xử lý ô nhiễm, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong yêu cầu cần phải có giải pháp cụ thể